ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 40
เมื่อวาน : 100
สัปดาห์นี้ : 663
สัปดาห์ที่แล้ว : 726
เดือนนี้ : 3,330
เดือนที่แล้ว : 3,546
ทั้งหมด : 340,267
วันนี้ : 29
เมื่อวาน : 103
สัปดาห์นี้ : 561
สัปดาห์ที่แล้ว : 496
เดือนนี้ : 2,356
เดือนที่แล้ว : 2,061
ทั้งหมด : 217,103

กิจกรรม Research Talk

วัตถุประสงค์
        เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะฯ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวคิดในการทำวิจัย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้มีการทำวิจัย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์ โดยฝ่ายวิจัยจะสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดกิจกรรม Research Talk ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เวลา 0.00 น. ของวันจันทร์ – 24.00 น. ของวันศุกร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม Research Talk
  • อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าการจัดกิจกรรม Research Talk ในครั้งนั้น กรอกใบสมัคร ซึ่งระบุ
    • งานวิจัยที่จะนำเสนอ พร้อมชื่อผู้นำเสนอ (อาจมีมากกว่า 1 งานวิจัย)
    • วันที่ต้องการจัด Research Talk ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เวลา 0.00 น. ของวันจันทร์ – 24.00 น. ของวันศุกร์
    • ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณาจารย์ประจำของคณะฯ จำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  • สนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มตามจริง จำนวนไม่เกิน 300 บาทต่อคน (อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้ากิจกรรมต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน) เฉพาะคณาจารย์ประจำของคณะฯ
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Talk กรอกใบสมัครและประเมินกิจกรรม Research Talk
Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.