ฝ่ายวิจัย
ค้นหา
ผู้เขียน:
ชื่อบทความตีพิมพ์:
ปีที่ตีพิมพ์:
select
 
ระดับ:
วันที่ยื่นขอ:
ถึง
วันที่ตีพิมพ์:
ถึง

ชื่อบทความตีพิมพ์วารสารผู้เขียนเดือนปีที่ตีพิมพ์ระดับTier
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 หน้าที่ 1 จาก 27, รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 524.
A critique on the Corruption Perceptions Index: An interdisciplinary approachSocio-Economic Planning Sciences
(Volume 70, June 2020, Article number 100768)
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
-2563ระดับนานาชาติTier 3
A multiple state model for the working-age disabled population using cross-sectional dataScandinavian Actuarial Journal
(Volume 2020, Issue 8, 13 September 2020, Pages 700-717)
อ.ดร.ปุณฑวิกา นาคา
Boado-Penas, M. Carmen
Lanot, Gauthier
-2563ระดับนานาชาติTier 2
A scaling perspective on the distribution of executive compensationPhysica A: Statistical Mechanics and its Applications
(Volume 543, 1 April 2020, Article number 123556)
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
เมษายน2563ระดับนานาชาติTier 3
A simple method for measuring inequalityPalgrave Communications
(Volume 6, Issue 1, 1 December 2020, Article number 112)
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
-2563ระดับนานาชาติTier 4
A trial to generalise evaluation of key driving factors of port-city waterfront developmentInternational Journal of Shipping and Transport Logistics
(Volume 12, Issue 3, 2020, Pages 174-196)
ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผศ.ดร.กฤษณา วิสมิตะนันทน์
Lee, Paul Tae Woo
Lin, Chengwei
Yang, Zaili
-2563ระดับนานาชาติTier 3
An alternative method to test scale invarianceMethodsX
(Volume 7, 2020, Article number 100875)
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
-2563ระดับนานาชาติTier 4
Assessing customer intention use of mobile money application and the antecedent of perceived value, economic trust and service trustInternational Journal of Web Information Systems
(Volume 16, Issue 3, 22 February 2020, Pages 331-345)
ผศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Taqwa Hariguna
Ade Maharini Adiandari
กุมภาพันธ์2563ระดับนานาชาติTier 4
Assessing the effects of information system quality and relationship quality on continuance intention in e-tourismInternational Journal of Environmental Research and Public Health
(Volume 17, Issue 1, January 2020, Article number 174, หน้า 1-15)
ผศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Shih-Chih Chen
Ni Wayan Masri
Jun-Jer You
Chia-I Pan
มกราคม2563ระดับนานาชาติTier 3
Assessing the Organizational Culture of Thai Synchrotron Light Research InstituteOpen Journal of Business and Management
(2020, 8, 649-659)
รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
Sarawut Sujitjorn
Naphatthira Mungthanaworakun
Porama Tiptanasup
Nuttawutti Tavornvisitporn
-2563ระดับนานาชาติTier 5
Community and compensation: Director remuneration in ThailandResearch in International Business and Finance
(Volume 52, April 2020, Article number 101124)
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
Steen Thomsen
ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน
เมษายน2563ระดับนานาชาติTier 3
Developing global logistics competencies for the undergraduates.International Journal of Education and Research
(Vol. 8 No. 9 September 2020)
ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
Nabhasporn Saengpayap
Sornnate Areesophonpichet
กันยายน2563ระดับนานาชาติTier 5
Diversification and performance of Sri Lankan banksJournal of Asian Finance, Economics and Business
(Volume 7, Issue 9, 2020, Pages 1-10)
ผศ.ดร.อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย
Edirisuriya, Piyadasa
-2563ระดับนานาชาติTier 4
Do monetary policy transparency and central bank communication reduce interest rate disagreement?Journal of Forecasting
(Volume39, Issue 3, 2020 หน้า 368-393)
ผศ.ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
-2563ระดับนานาชาติTier 3
Efficient computation of the stochastic behavior of partial sum processesComputational Statistics
(Volume 35, Issue 1, 1 March 2020, Pages 343-358)
รศ.ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
A.J. Hayter
Wei Liu
Sorawit Saengkyongam
มีนาคม2563ระดับนานาชาติTier 3
Elucidating E-satisfaction and Sustainable Intention to Reuse Mobile Food Application Service, Integrating Customer Experiences, Online Tracking, and Online ReviewRevista Argentina de Clinica Psicologica
(Vol XXIX. N?III. 2020 May of 2020)
ผศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Taqwa Hariguna
พฤษภาคม2563ระดับนานาชาติTier 3
Elucidating the Effect of Antecedents on Consumers’ Green Purchase Intention: An Extension of the Theory of Planned BehaviorFrontiers in Psychology
(Volume 11, 24 July 2020, Article number 1433)
ผศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Yin Ma
Shih-Chih Chen
Jun-Jer You
Shih-Wen Chien
Ling-Chi Chao
-2563ระดับนานาชาติTier 3
Finding the devastating economic disaster’s root causes of the 2011 flood in thailand: Why did supply chains make the disaster worse?Journal of Disaster Research
(Volume 15, Issue 5, 2020, Pages 556-570)
ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
Bhula-Or, Ruttiya
Nakasu, Tadashi
Anantsuksomsri, Sutee
Amornkitvikai, Yot
Duangkaew, Sutpratana
Miyamoto, Mamoru
Okazumi, Toshio
-2563ระดับนานาชาติTier 4
Foreign food consumption as an extraordinary experience: A comparative study on the perceived value of Japanese and Thai consumersTourism
(Volume 68, Issue 2, June 2020, Pages 120-129)
รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
Uehara, Wataru
มิถุนายน2563ระดับนานาชาติTier 4
Households’ evacuation decisions in response to the 2011 flood in ThailandJournal of Disaster Research
(Volume 15, Issue 5, 2020, Pages 599-608)
ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
Bhula-Or, Ruttiya
Nakasu, Tadashi
Anantsuksomsri, Sutee
Amornkitvikai, Yot
Prathumchai, Kullachart
Duangkaew, Sutpratana
-2563ระดับนานาชาติTier 4
Institutional capital allocation and equity returns: Evidence from Thai mutual funds’ holdingsFinance Research Letters
(Volume 32, January 2020, Article number 101085)
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ
ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
มกราคม2563ระดับนานาชาติTier 3
Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.