ฝ่ายวิจัย
ค้นหา
ผู้เขียน:
ชื่อบทความตีพิมพ์:
ปีที่ตีพิมพ์:
select
 
ระดับ:
วันที่ยื่นขอ:
ถึง
วันที่ตีพิมพ์:
ถึง

ชื่อบทความตีพิมพ์วารสารผู้เขียนเดือนปีที่ตีพิมพ์ระดับTier
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 หน้าที่ 1 จาก 38, รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 759.
“Does goodwill pressure drive business restructuring based on subsidiary disposal?”International Review of Financial Analysis
(International Review of Financial Analysis, Volume 86, Article number 102511 เดือน March ปี ค.ศ. 2023)
ผศ.ดร.จิรดา เพทายบรรลือ
Edward Lee
Assoc. prof. Haijie Huang
jingjing xu
-2566ระดับนานาชาติTier 2
A universal model for the Lorenz curve with novel applications for datasets containing zeros and/or exhibiting extreme inequalityScientific Reports
(Scientific Reports, Volume 13, Issue 1, Article number 4729, Published online: 23 March 2023)
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
มีนาคม2566ระดับนานาชาติTier 2
Adaptive sentiment analysis using multioutput classification: a performance comparisonPeerJ Computer Science
(PeerJ Computer Science, Volume 9, Article number e1378, Published online: 9 May 2023)
รศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Taqwa Hariguna
พฤษภาคม2566ระดับนานาชาติTier 3
Allocating the tracking error for the multi-asset-class fund by reconciling bottom-up model with top-down modelInternational Journal of Financial Engineering
(International Journal of Financial Engineering, Volume 10, No.1, Article number 2350006, Published: 8 March 2023)
รศ.ดร.สิระ สุจินตะบัณฑิต
Korkiat Sermsakskul
มีนาคม2566ระดับนานาชาติTier 4
An Alternative Functional Form for the Lorenz Curve with Empirical ApplicationsThailand and the World Economy
(Thailand and the World Economy, Volume 41, No.1, Pages 106 – 125, Available online: 6 January 2023)
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
มกราคม2566ระดับนานาชาติTier 4
An investigation of the performance of parametric functional forms for the Lorenz curvePLOS ONE
(PLOS ONE, DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287546, หน้า 1-21, Published: June 23, 2023)
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
มิถุนายน2566ระดับนานาชาติTier 2
Assessing Determinants of Continuance Intention Toward Cryptocurrency Usage: Extending Expectation Confirmation Model With Technology ReadinessSAGE Open
(SAGE Open, Volume 13, Issue 1 เดือน January-March ปี ค.ศ. 2023)
รศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Taqwa Hariguna
Khaled Mofawiz Alfawaz
Bakri Bin Madon
มีนาคม2566ระดับนานาชาติTier 3
Does Training Background Influence Outcomes after Coronal Scalp Incision for Treating Craniomaxillofacial Injuries?: A German Pilot StudyJournal of Maxillofacial and Oral Surgery
(Journal of Maxillofacial and Oral Surgery สถานะ Article in Press เข้าถึงได้จาก http://doi.org/ 10.1007/s12663-023-01860-4 Published: 2 February 2023)
รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี
Poramate Pitak-Arnnop
Keskanya Subbalekha
Nattapong Sirintawat
Jean-Paul Meningaud
Andreas Neff
กุมภาพันธ์2566ระดับนานาชาติTier 4
Elderly Segmentation, Acculturation to Global Consumer Culture, and Consumption Pattern in ThailandCreative Business and Sustainability Journal (CBSJ)
(วารสาร Creative Business and Sustainability Journal (CBSJ), Vol.45, No.1 เดือน January – June ปี ค.ศ. 2023 หน้า 39-58)
รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
รศ.ดร.สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย
Suwanee Surasiengsunk
มิถุนายน2566ระดับชาติTier 5
Empathy level towards patients among thai dental students: a cross-sectional studyBMC Oral Health
(BMC Oral Health, Volume 23, Issue 1, Article number 184, Published online: 30 March 2023)
ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี
Palinee Detsomboonrat
Sudthida Theppanich
Suttida Banyen
Sansern Hongviphat
Yutthana Khamnil
Komsun Lapauthaya
Saw Nay Min
มีนาคม2566ระดับนานาชาติTier 3
Examining the Antecedents of Blockchain Usage Intention: An Integrated Research FrameworkSustainability
(Sustainability, Volume 15, Article number 3500, Published: 14 February 2023)
รศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Taqwa Hariguna
Khaled Mofawiz Alfawaz
Eissa Mohammed Ali Qhal
กุมภาพันธ์2566ระดับนานาชาติTier 3
Factors Influencing Community Pharmacies’ Intention to Become Government Pharmaceutical Supply Chain Subcontractorsวารสารศิลปการจัดการ
(วารสารศิลปการจัดการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2566) หน้า 569 - 586)
ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
Pongsa Pornchaiwiseskul
Woranun Warinlarb
มิถุนายน2566ระดับชาติTier 5
Flexibility-oriented human resource management system and employee ambidexterity: a moderating role of psychological capitalวารสาร International Journal of Business Excellence
(วารสาร International Journal of Business Excellence, Volume 29, Issue 2, Pages 288 – 308, Published: 1 February 2023)
ผศ.ดร.พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์
รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์
Sirikul Cheewakoset
กุมภาพันธ์2566ระดับนานาชาติTier 4
HAS COVID-19 INTENSIFIED VISITING BEHAVIORS OF ONLYFANS AND ITS ALTERNATIVES?: AN EMPIRICAL ANALYSISInternational Journal of Economics and Finance Studies
(International Journal of Economics and Finance Studies, Volume 15, No.1, Pages 142 - 159, Published online: 1 April 2023)
รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี
เมษายน2566ระดับนานาชาติTier 4
Heterogeneity-adjusted management of pension funds using adaptive representative agentsDecisions in Economics and Finance
(Decisions in Economics and Finance, DOI: https://doi.org/10.1007/s10203-022-00384-9, Published online: 07 January 2023)
รศ.ดร.สิระ สุจินตะบัณฑิต
thepdanai Danswasvong
มกราคม2566ระดับนานาชาติTier 4
Income distribution in Thailand is scale-invariantPLOS ONE
(PLOS ONE, DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288265, หน้า 1-9, Published: July 11, 2023)
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
กรกฎาคม2566ระดับนานาชาติTier 2
Initial Implementation of Data Analytics and Audit Process ManagementSustainability
(Sustainability, Doi: https://doi.org/ 10.3390/su15031766, Pages 1 - 14 เดือน January ปี ค.ศ. 2023)
ผศ.ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร
อ.ดร.จอมสุรางค์ เรืองประพันธ์
มกราคม2566ระดับนานาชาติTier 3
IoT in Food Supply Chain Quality Management: Strategic Recommendation for IoT Service ProvidersJournal of Arts Management
(Journal of Arts Management, Vol. 7, No. 1 หน้า 159 – 185 เดือน January – February ปี ค.ศ. 2023)
รศ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต
รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
ผศ.ดร.กฤษณา วิสมิตะนันทน์
Pakorn Opasvitayarux
กุมภาพันธ์2566ระดับนานาชาติTier 5
Prioritizing CSR components for value enhancement: Evidence from the financial industry in developed and emerging marketsHeliyon
(Heliyon, Volume 9, Issue 5, Article number e16044, Published online: 5 May 2023)
รศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
พฤษภาคม2566ระดับนานาชาติTier 2
Strategic Alignment of Eco-Practices: The Mediator of Eco-Controls in Translating Environmental StrategyCreative Business and Sustainability Journal (CBSJ)
(Creative Business and Sustainability Journal (CBSJ), Vol.45, No.1 หน้า 1 – 21 เดือน January – June ปี ค.ศ. 2023)
ผศ.ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว
รศ.ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ
มิถุนายน2566ระดับนานาชาติTier 5
Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.