ฝ่ายวิจัย
ค้นหา
ผู้เขียน:
ชื่อบทความตีพิมพ์:
ปีที่ตีพิมพ์:
select
 
ระดับ:
วันที่ยื่นขอ:
ถึง
วันที่ตีพิมพ์:
ถึง

ชื่อบทความตีพิมพ์วารสารผู้เขียนเดือนปีที่ตีพิมพ์ระดับTier
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 หน้าที่ 1 จาก 34, รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 665.
A retrospective cohort study on predictors associated with skull base invasion of maxillary ameloblastomasJournal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery
(Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, March,2022)
รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี
Poramate Pitak-Arnnop
Keskanya Subbalekha
Nattapong Sirintawat
Prim Auychai
Jean-Paul Meningaud
Andreas Neff
มีนาคม2565ระดับนานาชาติTier 3
Adaptive big data maturity model using latent class analysis for small and medium businesses in ThailandExpert Systems
(Expert Systems With Applications, Volume 206, Article number 117965 เดือน November ปี ค.ศ. 2022)
ผศ.ดร.ถิระ ฉวรรณกุล
ผศ.ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์
Santisook Limpeeticharoenchot
Nagul Cooharojananone
Kanokwan Atchariyachanvanich
พฤศจิกายน2565ระดับนานาชาติTier 2
Appositeness of Optimized and Reliable Machine Learning for Healthcare: A SurveyArchives of Computational Methods in Engineering
(Archives of Computational Methods in Engineering, หน้า online เดือน March ปี ค.ศ. 2022)
รศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
Gaurav Dhiman
Subhasmita Swain
Bharat Bhushan
มีนาคม2565ระดับนานาชาติTier 2
Blockchain technologies for interoperation of business processes in smart supply chainsJournal of Industrial Information Integration
(Journal of Industrial Information Integration, Volume 26, Article number 100326 เดือน March ปี ค.ศ. 2022)
รศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
รศ.ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ
Zhuming Bi
มีนาคม2565ระดับนานาชาติTier 2
Comparing the informativeness of sustainability disclosures versus ESG disclosure ratingsSustainability Accounting, Management and Policy Journal
(Volume 13, Issue 2, Pages 494 - 51 February 2022)
รศ.ดร.ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์
Li Li Eng
Mahelet G. Fikru
-2565ระดับนานาชาติTier 2
Consumers’ Attitude towards Digital Social Responsibility: Impacts on Electronic Word of Mouth and Purchase IntentionEmerging Science Journal
(Emerging Science Journal, Volume 6, Issue 1, Pages 64 - 74 เดือน February ปี ค.ศ. 2022)
รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล
กุมภาพันธ์2565ระดับนานาชาติTier 4
Corporate Use of Social Media and Earnings Management of Thai Listed Companies: Evidence from Twitter Platformวารสารวิชาชีพบัญชี
(วารสารวิชาชีพบัญชี เดือนมีนาคม หน้า 25-56 ปีค.ศ.2022)
อ.ดร.จอมสุรางค์ เรืองประพันธ์
มีนาคม2565ระดับชาติTier 5
Distributed Deep CNN-LSTM Model for Intrusion Detection Method in IoT-Based VehiclesMathematical Problems in Engineering
(Mathematical Problems in Engineering, Volume 2022, Article number 3424819 หน้า 1-8 เดือน March ปี ค.ศ. 2022)
รศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
Gaurav Dhiman
Sandeep Kautish
Kusum Yadav
Yasser Alharbi
Ali Alferaidi
Kamal Gulati
Navid Razmjooy
มีนาคม2565ระดับนานาชาติTier 3
Do broken promises matter? The effects of psychological contract breach on job embeddedness and nurses’ work attitudesInternational Journal of Workplace Health Management
(International Journal of Workplace Health Management DOI: https://doi.org/10.1108/IJWHM-07-2021-0143 หน้า 1 - 19 ปี ค.ศ. 2022)
รศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล
-2565ระดับนานาชาติTier 4
Does involvement matter in S-Commerce? The integrated role of emotion to explain satisfaction and loyalty in S-commerce for low vs high involvement productsCogent Business and Management
(Cogent Business and Management, Volume 9, Issue 1, Article number 2104439 เดือน July ปี ค.ศ. 2022)
ผศ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน
กรกฎาคม2565ระดับชาติTier 4
Enhanced Virtualization-Based Dynamic Bin-Packing Optimized Energy Management Solution for Heterogeneous CloudsMathematical Problems in Engineering
(Mathematical Problems in Engineering, January, page 8734198 2022)
รศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
Gaurav Dhiman
Sapna Juneja
Sandeep Kautish
Deepali Gupta
Kamali Gupta
Neha Gupta
Hamza Turabieh
มกราคม2565ระดับนานาชาติTier 3
Estimating the basic reproduction number at the beginning of an outbreakPLOS ONE
(PLOS ONE, Volume 17, Issue 6, Article number e0269306 เดือน June ปี ค.ศ. 2022)
อ.ดร.สาวิตรี บุญพัชรนนท์
Jane M Heffernan
Hanna Jankowski
มิถุนายน2565ระดับนานาชาติTier 2
Executing trades in style: retail investors vs. institutionsASIA-PACIFIC JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS
(ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS, Volume 29, No. 2 หน้า 344-362 ปี ค.ศ. 2022)
รศ.ดร.มนพล เอกโยคยะ
Suppasit Jirajaroenying
Wolff, Christian C.P.
-2565ระดับนานาชาติTier 3
Exploring the Effect of Team-Environment Fit in the Relationship Between Team Personality, Job Satisfaction, and PerformanceFrontiers in Public Health
(วารสาร Frontiers in Public Health, Volume 10, Article number 897482, หน้า 1 - 14 เดือน June ปี ค.ศ. 2022)
รศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Shih-Chih Chen
Untung Rahardja
Ornlatcha Sivarak
Xin Lin
Tung-Hsiang Chou
Yu-Ting Lin
Yu-Chun Lin
มิถุนายน2565ระดับนานาชาติTier 3
Factors affecting consumers' intention to purchase smart condominiums in the Bangkok metropolitan areaInternational Journal of Business and Globalisation
(International Journal of Business and Globalisation, Volume 30, Issue 3-4, Pages 382 – 395 ปี ค.ศ. 2022)
ผศ.ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์
ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์
Kittinun Boonyapruk
Patrapa Tangwongthawornkit
Siwanad Wongwasin
Siwat Intaput
Wasita Aroonyingmongkol
Wuttipong Rochanametakul
-2565ระดับนานาชาติTier 4
Factors affecting the Revenue of Auctioneers in One Thai Pay-to-bid WebsiteGlobal Business and Finance Review
(วารสาร Global Business and Finance Review, Volume 27, Issue 3, Pages 14 - 27 ปี ค.ศ. 2022)
รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี
ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
-2565ระดับนานาชาติTier 4
Fairness and annuity divisors for notional defined contribution pension schemesJournal of Pension Economics and Finance
(วารสาร Journal of Pension Economics and Finance, Volume 21, Issue 2, หน้า 143-167 เดือน April ปี ค.ศ. 2022 สามารถเข้าถึงวารสารดังกล่าวผ่านทางระบบฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มี Impact Factor เท่ากับ 2.259)
อ.ดร.ปุณฑวิกา นาคา
Mar?a del Carmen Boado-Penas
Steven Haberman
-2565ระดับนานาชาติTier 3
Federated Learning Algorithms to Optimize the Client and Cost SelectionsMathematical Problems in Engineering
(วารสาร Mathematical Problems in Engineering, Volume 2022, Article ID 8514562, หน้า 1–9 เดือน April ปี ค.ศ. 2022)
รศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
Gaurav Dhiman
Sandeep Kautish
Kusum Yadav
Yasser Alharbi
Ali Alferaidi
เมษายน2565ระดับนานาชาติTier 3
Federated Learning Approach to Protect Healthcare Data over Big Data ScenarioSustainability
(Sustainability, February, page 2500, 2022)
รศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
Gaurav Dhiman
Sapna Juneja
Hamidreza Mohafez
Maryam Hadizadeh
Ibrahim El-Bayoumy
Lokesh Kumar Sharma
Mayeen Uddin Khandaker
กุมภาพันธ์2565ระดับนานาชาติTier 3
Inanimate surface contamination of SARS-CoV-2 during midfacial fracture repair in asymptomatic COVID-19 patientsJournal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery
(Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, January 2022)
รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี
Poramate Pitak-Arnnop
Nattapong Sirintawat
Passanesh Sukphopetch
Jean-Paul Meningaud
Andreas Neff
มกราคม2565ระดับนานาชาติTier 3
Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.