ฝ่ายวิจัย
ค้นหา
ผู้เขียน:
ชื่อบทความตีพิมพ์:
ปีที่ตีพิมพ์:
select
 
ระดับ:
วันที่ยื่นขอ:
ถึง
วันที่ตีพิมพ์:
ถึง

ชื่อบทความตีพิมพ์วารสารผู้เขียนเดือนปีที่ตีพิมพ์ระดับTier
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 หน้าที่ 1 จาก 30, รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 589.
Assessing determinants of continuance intention towards personal cloud services: Extending utaut2 with technology readinessSymmetry
(Volume 13, Issue 3, March 2021, Article number 467)
ผศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Shih-Chih Chen
Shing-Han Li
David C. Yen
Shih-Chi Liu
-2564ระดับนานาชาติTier 3
Benefits First: Consumer Trust Repair in Mobile CommerceJournal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research
(Volume 16, Issue 3 (2021). 1079-1096)
ผศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Shih-Chih Chen
He-Da Zhang
-2564ระดับชาติTier 3
Chasing returns with high-beta stocks: Evidence from tax-privileged mutual funds in ThailandEconomics and Business Letter
(Volume 10, Issue 1, Pages 37 - 4421 February 2021)
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ
ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
กุมภาพันธ์2564ระดับนานาชาติTier 4
Consumers’ intention to adopt blockchain food traceability technology towards organic food productsInternational Journal of Environmental Research and Public Health
(Volume 18, Issue 3, 1 February 2021, Article number 912, Pages 1-19)
ผศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Shih-Chih Chen
Lin, Xin
Chang, Shuchen
Chou, Tunghsiang
กุมภาพันธ์2564ระดับนานาชาติTier 3
Corporate Sustainability and Stock Value in Asian–Pacific Emerging Markets: Synergies or Tradeoffs among ESG Factors?Sustainability (Switzerland)
(Volume 13, Issue 11, June-1 2021 Article number 6458)
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
อ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
มิถุนายน2564ระดับนานาชาติTier 3
Correlation of age and sex with urine dehydroepiandrosterone sulfate level in healthy Thai volunteersPractical Laboratory Medicine
(Volume 24, March 2021, Article number e00204)
ผศ.ดร.อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช
Karnpimon Krorakai
Siriporn Tontipattananon
Rattikorn Leemahanil
Supannika Klangphukhiew
Chathaya Wongrathanandha
Rina Patramanon
-2564ระดับนานาชาติTier 4
Customer behavior as an outcome of social media marketing: The role of social media marketing activity and customer experienceSustainability
(Volume 13, Issue 1, 1 January 2021, Article number 189, Pages 1-18)
ผศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Yin Ma
Shih-Chih Chen
Ardy Wibowo
Uraiporn Wiangin
มกราคม2564ระดับนานาชาติTier 3
Customer Engagement with Digital Social Responsibility in Social Media: A Case Study of COVID-19 Situation in Thailand่Journal of Asian Finance, Economics and Business
(Volume 8, Issue 2, 2021 Pages 475 - 4832021)
รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล
-2564ระดับนานาชาติTier 4
Deep learning-based visual defect-inspection system for reinforced concrete bridge substructure: a case of Thailand’s department of highwaysJournal of Civil Structural Health Monitoring
(Volume 11, Issue 4, Pages 949 - 965, September 2021)
ผศ.ดร.ถิระ ฉวรรณกุล
Nagul Cooharojananone
Kruachottikul, Pravee
Phanomchoeng, Gridsada
Kovitanggoon, Kittikul
Trakulwaranont, Donnaphat
กันยายน2564ระดับนานาชาติTier 3
Developing a Green Brand Through Co-Creation Process of Krabi, ThailandInternational Journal of Innovation, Creativity and Change
(Volume 15, Issue 2, 2021 หน้า 135-158)
ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
Siwarit Pongsakornrungsilp
Pimlapas Pongsakornrungsilp
-2564ระดับนานาชาติTier 5
Do conventional financial disclosures matter in alternative financing? Evidence from equity crowdfundingJournal of Accounting and Public Policy
(Volume 40, Issue 3, May–June 2021, 106799)
อ.ดร.รพี พัฒนาปัญญาสัตย์
-2564ระดับนานาชาติTier 2
Effects of public health interventions on the epidemiological spread during the first wave of the COVID-19 outbreak in ThailandPLoS ONE
(Volume 16, Issue 2, February 2021, Article number e0246274)
ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี
Triukose, Sipat
Nitinawarat, Sirin
Satian, Ponlapat
Chotikarn, Ponlachart
Thammasanya, Thunchanok
Wanlapakorn, Nasamon
Yong Poovorawan, Yong
กุมภาพันธ์2564ระดับชาติTier 3
Enhancing competitiveness by innovative inventory pooling system for multi-retailersInternational Journal of Business Innovation and Research
(Volume 25, Issue 4, Pages 453 - 474, 2021)
ผศ.ดร.ถิระ ฉวรรณกุล
Sukree Sinthupinyo
Lilawadi Phatanarajata
Achara Chandrachai
-2564ระดับนานาชาติTier 4
E-wom and its impacts on purchasing behavior: A comparative study between Thai and Indonesian millennialsInternational Journal of Electronic Commerce Studies
(Volume 12, Issue 1, Pages 65 - 82, 2021)
ผศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Jeebjong, Pasika
Natalia,
Sanny, Lim
-2564ระดับนานาชาติTier 4
Explaining an adoption and continuance intention to use contactless payment technologies: During the covid-19 pandemicEmerging Science Journal
(Volume 5, Issue 1, Pages 85 - 95 February 2021)
รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล
-2564ระดับนานาชาติTier 4
Explaining social media adoption for a business purpose: An application of the utaut modelSustainability
(Volume 13, Issue 4, 2 February 2021, Article number 2082, Pages 1-13)
รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล
กุมภาพันธ์2564ระดับนานาชาติTier 3
Factors associated with epiphora following orbital-sparing maxillectomy via modified Weber–Ferguson incision with lower blepharoplastyJournal of Surgical Oncology
(Volume 123, Issue 5, Pages 1246 - 1252April 1, 2021)
รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี
Pitak-Arnnop, Poramate
Subbalekha, Keskanya
M?ningaud, Jean Paul
Sirintawat, Nattapong
Auychai, Prim
Wunsch, Annette
Neff, Andreas
-2564ระดับนานาชาติTier 3
Fund ratings of socially responsible investing (Sri) funds: A precautionary noteSustainability (Switzerland)
(Volume 13, Issue 14, 2 July 2021, Article number 7548)
อ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
-2564ระดับนานาชาติTier 3
Guidance is Not Always Better: The Effect of Structured Guidance and Skepticism on Auditors’ Planning MaterialityThammasat Review
(2021, 24(1): 19-36)
ผศ.ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์
Kanjana Phonsumlissakul
-2564ระดับชาติTier 5
Hedging stocks in crises and market downturns with gold and bonds: Industry analysisAsian Economic and Financial Review
(Volume 11, Issue 1, 30 December 2021, Pages 1-16)
ผศ.ดร.อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย
-2564ระดับนานาชาติTier 4
Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.