ฝ่ายวิจัย
ค้นหา
ผู้เขียน:
ชื่อบทความตีพิมพ์:
ปีที่ตีพิมพ์:
select
 
ระดับ:
วันที่ยื่นขอ:
ถึง
วันที่ตีพิมพ์:
ถึง

ชื่อบทความตีพิมพ์วารสารผู้เขียนเดือนปีที่ตีพิมพ์ระดับTier
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 หน้าที่ 1 จาก 26, รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 507.
A critique on the Corruption Perceptions Index: An interdisciplinary approachSocio-Economic Planning Sciences
(Volume 70, June 2020, Article number 100768)
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
-2563ระดับนานาชาติTier 3
A scaling perspective on the distribution of executive compensationPhysica A: Statistical Mechanics and its Applications
(Volume 543, 1 April 2020, Article number 123556)
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
เมษายน2563ระดับนานาชาติTier 3
A simple method for measuring inequalityPalgrave Communications
(Volume 6, Issue 1, 1 December 2020, Article number 112)
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
-2563ระดับนานาชาติTier 4
A trial to generalise evaluation of key driving factors of port-city waterfront developmentInternational Journal of Shipping and Transport Logistics
(Volume 12, Issue 3, 2020, Pages 174-196)
ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผศ.ดร.กฤษณา วิสมิตะนันทน์
Lee, Paul Tae Woo
Lin, Chengwei
Yang, Zaili
-2563ระดับนานาชาติTier 3
An alternative method to test scale invarianceMethodsX
(Volume 7, 2020, Article number 100875)
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
-2563ระดับนานาชาติTier 4
Assessing the effects of information system quality and relationship quality on continuance intention in e-tourismInternational Journal of Environmental Research and Public Health
(Volume 17, Issue 1, January 2020, Article number 174, หน้า 1-15)
ผศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Shih-Chih Chen
Ni Wayan Masri
Jun-Jer You
Chia-I Pan
มกราคม2563ระดับนานาชาติTier 3
Community and compensation: Director remuneration in ThailandResearch in International Business and Finance
(Volume 52, April 2020, Article number 101124)
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
Steen Thomsen
ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน
เมษายน2563ระดับนานาชาติTier 3
Do monetary policy transparency and central bank communication reduce interest rate disagreement?Journal of Forecasting
(Volume39, Issue 3, 2020 หน้า 368-393)
ผศ.ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
-2563ระดับนานาชาติTier 3
Efficient computation of the stochastic behavior of partial sum processesComputational Statistics
(Volume 35, Issue 1, 1 March 2020, Pages 343-358)
รศ.ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
A.J. Hayter
Wei Liu
Sorawit Saengkyongam
มีนาคม2563ระดับนานาชาติTier 3
Elucidating E-satisfaction and Sustainable Intention to Reuse Mobile Food Application Service, Integrating Customer Experiences, Online Tracking, and Online ReviewRevista Argentina de Clinica Psicologica
(Vol XXIX. N?III. 2020 May of 2020)
ผศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Taqwa Hariguna
พฤษภาคม2563ระดับนานาชาติTier 3
Institutional capital allocation and equity returns: Evidence from Thai mutual funds’ holdingsFinance Research Letters
(Volume 32, January 2020, Article number 101085)
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ
ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
มกราคม2563ระดับนานาชาติTier 3
Integrating Biological Knowledge Into Case-Control Analysis Through Iterated Conditional Modes/Medians AlgorithmJournal of computational biology
(Volume 27, Issue 7, 1 July 2020, Pages 1171-1179)
ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
Dabao Zhang
Min Zhang
-2563ระดับนานาชาติTier 3
Investigating the impacts of rainfall and temperature anomalies on Thailand’s GDP growthInternational Journal of Energy, Environment and Economics
(Volume 25, Issue 4, 2017, Pages 299-315)
อ.ดร.ธนวิต แซ่ซือ
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
Pantana Tor-ngern
-2563ระดับนานาชาติTier 4
Live streaming commerce from the sellers’ perspective: implications for online relationship marketingJournal of Marketing Management
(Volume 36, Issue 5-6, 23 March 2020, Pages 488-518)
รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
Apiradee Wongkitrungrueng
Dehouche, Nassim
มีนาคม2563ระดับนานาชาติTier 3
Low-Risk Innovative Ideas with High Self-Confidence: Innovation Process Characteristics in ASEAN CountriesInternational Journal of Innovation and Technology Management
(Volume 17, Issue 2, 1 April 2020, Article number 2050012)
รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
Furue, Nanami
Ab Aziz, Yuhanis
Mori, Koichiro
Anitawati Hermawan, Ancella
Uehara, Wataru
Washida, Yuichi
เมษายน2563ระดับนานาชาติTier 4
Optimal collection of medical specimens and delivery to central laboratoryAnnals of Operations Research
(Volume 287, Issue 1, 1 April 2020, Pages 537-564)
รศ.ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
Zelda B. Zabinsky
Dulyakupt, P.
Zangeneh-Khamooshi, S.
Xiao, Cao
Zhang, Pengbo
Heim, Joseph A.
เมษายน2563ระดับนานาชาติTier 3
Phylogenetic and recombinant analyses of complete coding sequences of DENV-1 from field-caught mosquitoes in ThailandVirus Research
(Volume 286, September 2020, 198041 หน้า 1-8)
ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
Thikhumporn Sittivicharpinyo
Passorn Wonnapinij
Wunrada Surat
-2563ระดับนานาชาติTier 3
Preparing for industry 4.0-will youths have enough essential skills?: An evidence from ThailandInternational Journal of Instruction
(Volume 13, Issue 3, 1 July 2020, Pages 89-104)
รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล
กรกฎาคม2563ระดับนานาชาติTier 4
The Mediating Effects of Audit Quality on The Relationship between Corporate Governance and Cash Dividendsจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
(ปีที่ 42 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 164 เมษายน – มิถุนายน 2563 หน้า 30-53)
ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร
Waewdao Promsen,
-2563ระดับชาติTier 5
The role of live streaming in building consumer trust and engagement with social commerce sellersJournal of Business Research
(Volume 117, September 2020, Pages 543-556)
รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
Apiradee Wongkitrungrueng
กันยายน2563ระดับนานาชาติTier 3
Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.