ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

แหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 91
เมื่อวาน : 442
สัปดาห์นี้ : 1,821
สัปดาห์ที่แล้ว : 3,120
เดือนนี้ : 6,117
เดือนที่แล้ว : 1,926
ทั้งหมด : 786,658
วันนี้ : 44
เมื่อวาน : 109
สัปดาห์นี้ : 420
สัปดาห์ที่แล้ว : 549
เดือนนี้ : 1,533
เดือนที่แล้ว : 2,681
ทั้งหมด : 317,571

การขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยของโครงการวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีบอกรับหรือข้อมูลจากการจำลองแบบ

วัตถุประสงค์
        
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้คณาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.