ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

แหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 39
เมื่อวาน : 129
สัปดาห์นี้ : 168
สัปดาห์ที่แล้ว : 1,734
เดือนนี้ : 168
เดือนที่แล้ว : 4,150
ทั้งหมด : 734,257
วันนี้ : 31
เมื่อวาน : 83
สัปดาห์นี้ : 114
สัปดาห์ที่แล้ว : 849
เดือนนี้ : 114
เดือนที่แล้ว : 2,475
ทั้งหมด : 298,161

การขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยของโครงการวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีบอกรับหรือข้อมูลจากการจำลองแบบ

วัตถุประสงค์
        
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้คณาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.