ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

แหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 129
เมื่อวาน : 91
สัปดาห์นี้ : 220
สัปดาห์ที่แล้ว : 1,262
เดือนนี้ : 5,189
เดือนที่แล้ว : 6,220
ทั้งหมด : 557,273
วันนี้ : 46
เมื่อวาน : 44
สัปดาห์นี้ : 90
สัปดาห์ที่แล้ว : 397
เดือนนี้ : 1,408
เดือนที่แล้ว : 1,857
ทั้งหมด : 271,542

การขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยของโครงการวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีบอกรับหรือข้อมูลจากการจำลองแบบ

วัตถุประสงค์
        
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้คณาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.