ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

แหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 106
เมื่อวาน : 442
สัปดาห์นี้ : 1,836
สัปดาห์ที่แล้ว : 3,120
เดือนนี้ : 6,132
เดือนที่แล้ว : 1,926
ทั้งหมด : 786,673
วันนี้ : 51
เมื่อวาน : 109
สัปดาห์นี้ : 427
สัปดาห์ที่แล้ว : 549
เดือนนี้ : 1,540
เดือนที่แล้ว : 2,681
ทั้งหมด : 317,578

กิจกรรม Research Talk

วัตถุประสงค์
        เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะฯ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวคิดในการทำวิจัย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้มีการทำวิจัย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์ โดยฝ่ายวิจัยจะสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดกิจกรรม Research Talk ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เวลา 0.00 น. ของวันจันทร์ – 24.00 น. ของวันศุกร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม Research Talk
  • อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าการจัดกิจกรรม Research Talk ในครั้งนั้น กรอกใบสมัคร ซึ่งระบุ
    • งานวิจัยที่จะนำเสนอ พร้อมชื่อผู้นำเสนอ (อาจมีมากกว่า 1 งานวิจัย)
    • วันที่ต้องการจัด Research Talk ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เวลา 0.00 น. ของวันจันทร์ – 24.00 น. ของวันศุกร์
    • ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณาจารย์ประจำของคณะฯ จำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  • สนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มตามจริง จำนวนไม่เกิน 300 บาทต่อคน (อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้ากิจกรรมต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน) เฉพาะคณาจารย์ประจำของคณะฯ
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Talk กรอกใบสมัครและประเมินกิจกรรม Research Talk
Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.