ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

แหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 29
เมื่อวาน : 187
สัปดาห์นี้ : 885
สัปดาห์ที่แล้ว : 7,414
เดือนนี้ : 1,179
เดือนที่แล้ว : 12,335
ทั้งหมด : 752,096
วันนี้ : 25
เมื่อวาน : 91
สัปดาห์นี้ : 586
สัปดาห์ที่แล้ว : 671
เดือนนี้ : 775
เดือนที่แล้ว : 3,336
ทั้งหมด : 305,211

กิจกรรม Research Talk

วัตถุประสงค์
        เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะฯ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวคิดในการทำวิจัย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้มีการทำวิจัย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์ โดยฝ่ายวิจัยจะสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดกิจกรรม Research Talk ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เวลา 0.00 น. ของวันจันทร์ – 24.00 น. ของวันศุกร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม Research Talk
  • อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าการจัดกิจกรรม Research Talk ในครั้งนั้น กรอกใบสมัคร ซึ่งระบุ
    • งานวิจัยที่จะนำเสนอ พร้อมชื่อผู้นำเสนอ (อาจมีมากกว่า 1 งานวิจัย)
    • วันที่ต้องการจัด Research Talk ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เวลา 0.00 น. ของวันจันทร์ – 24.00 น. ของวันศุกร์
    • ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณาจารย์ประจำของคณะฯ จำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  • สนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มตามจริง จำนวนไม่เกิน 300 บาทต่อคน (อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้ากิจกรรมต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน) เฉพาะคณาจารย์ประจำของคณะฯ
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Talk กรอกใบสมัครและประเมินกิจกรรม Research Talk
Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.